Bioinformatika extrahuje molekulární informační systém pro potřeby molekulární genetiky
Jan Pačes jan.paces at img dot cas dot cz UMG
Hynek Strnad hynek.strnad at img dot cas dot cz UMG

Místo a čas

UMG, Videnska 1083, Praha 4
Stredy ve 13:00

N Popis Přednáška     Otázky      Cvičení      Data   
L1 Experimentální metody v genomice

Novinky:
Poslední změny6. 10. 2015