Bioinformatika extrahuje molekulární informační systém pro potřeby molekulární genetiky
Jiří Vondrášek vondrasek at uochb dot cas dot cz UOCHB
Jan Pačes jan.paces at img dot cas dot cz UMG

Místo a čas

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov, katedra biochemie, Hlavova 2030/8
Středy v 16:00 v CH5

C250P30; zimní semestr 2/0; zkouška; 2 kredity

Přednášky

L1 Úvod do bioinformatiky (Pačes, Vondrášek) PrfUK-L1-jp.pdf | PrfUK-L1-jv.pdf
L2 Biologické databáze (Pačes) PrfUK-L2-database.pdf
L3 Alignment I (Pačes) PrfUK-L3-alignment-1.pdf
L4 Alignment II (Pačes) PrfUK-L4-alignment-2.pdf
L5 Predikce genů, fylogenetická analýza (Pačes) PrfUK-L5-geny_fylo.pdf
L6 Vlastnosti proteinů (Vondrášek)
L7 Sekundární motivy a jejich predikce (Vondrášek)
L8 3D struktury, strukturní alignment (Vondrášek)
L9 Protein folding (Vondrášek)
Cvičení Q-lab (Pačes, Vondrášek) 19. prosinec
od 16:00 do cca 19:00

Qlab najdete na Albertově 6, suterén vpravo (vejít do budovy, vpravo je kostra medvěda, dozadu za schody), místnost S32. Viz http://ucebny.natur.cuni.cz/

Vondrášek: přednášky

Domácí úkoly k jednotlivým kapitolám najdete zde

Linky najdete na http://bio.img.cas.cz/links


webmaster Poslední úpravy19.12.2007