Bioinformatika extrahuje molekulární informační systém pro potřeby molekulární genetiky
Jiří Vondrášek UOCHB
Jan Pačes UMG

Místo a čas

Přírodovědecká fakulta UK, Albertov, katedra biochemie, Hlavova 2030/8
Čtvrtky 14:50 v CH2

C250P30; zimní semestr 2/0; zkouška; 2 kredity

Přednášky

1: Úvod do bioinformatiky pdf1 pdf2 9. října Pačes, Vondrášek
2: Molekulárně biologické databáze pdf 16. října Pačes
3: Alignment I pdf 23. října Pačes
4: Alignment II pdf 30. října Pačes
5: Predikce genů, fylogenetická analýza pdf 6. listopadu Pačes
6: Analýza vybraných algoritmů, vlastnosti proteinů ppt 13. listopadu Vondrášek
7: Geometrická analýza 3D struktur, strukturní alignment ppt 20. listopadu Vondrášek
8: Sekundární struktura proteinů ppt 27. listopadu Vondrášek
9: Protein folding ppt 4. prosince Vondrášek
10: Molecular docking, drug design ppt 11. prosince Vondrášek

Linky najdete na http://bio.img.cas.cz/links

Domácí úkoly k jednotlivým kapitolám najdete zde


webmaster Poslední úpravy1.10.2003